THE CORRELATION BETWEEN THE FINANCIAL PERFORMANCE AND THE FINANCING OF THE ECONOMIC AGENTS - TEHORETICAL DELIMITATIONS

Authors
Teodora Maria SUCIU (AVRAM)
Pages
58
Abstract

The financial performance and financing of a firm are important issues for managers, investors and business partners. This paper examines basic aspects of performance and financing, using: the self-financing capacity and internal rate of return. Financial Performance Measurement by assessing the self-financing capacity and internal rate of return is the main purpose of this work. The research results show that between the performance and financing there is a significant direct relationship. Terms are useful, by improving decision making of business funding, forecasting the financial performance, selecting business partners, making profitable investments and to financial analysts in fulfilment of business objectives.

Keywords

financial performance, financing, self-financing capacity, internal rate of return, economic agents

References
 1. Anghel Ioana, Man Mariana, 2015. Dose the self-financing capacity influence the performance of entities listed on the Stock Exchange? OMV Petrom S.A. România Case Study, Economică Journal, 67:3, 21-22.
 2. Anghelache Constantin, Manole Alexandru, Marinescu Andreea, 2016. Model de analiză a investiţiilor în mediul incert, Romanian Statistical Review – Supplement, No. 8, p. 72.
 3. Armeanu Dan, Enciu Adrian, Poanta Dorina, 2011. Proprietăţi ale criteriilor de selecţie a proiectelor de investiţii în mediul incert, Economie teoretică şi aplicată, Vol. XVIII, No. 7(560), 4.
 4. Bărbuţă-Mişu Nicoleta, 2009. Finanţarea şi performanţa întreprinderii, Didactică şi Pedagogică Publishing, Bucureşti, pp. 183-196.
 5. Bătrâncea Larissa – Margareta, Moscviciov Andrei, Bătrâncea Ioan, 2012. Metode şi tehnici de analiză financiară, Risoprint Publishing, Cluj Napoca, p. 118.
 6. Benjamin Gerald, Margulis Joel, 2005. Angel Capital. How to Raise Early-Stage Private Equity Financing, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, pp. 80 – 86.
 7. Berceanu Dorel, 2001. Politicile financiare ale firmei, Universitaria Craiova Publishing, Craiova (EUC), p. 283.
 8. Biber Emil, 2002. Fundamentarea economică a procesului investiţional, Infomin Publishing, Deva, p. 11.
 9. Bistriceanu Gheorghe, Adochiţei Mihai, Negrea Emil, 2001. Finanţele agenţilor economici, Economică Publishing, Bucureşti, p. 104.
 10. Buşe Georgeta, coordonator, 1994. Dicţionarul complet al economiei de piaţă, Informaţia Bussiness Book Publishing, Bucureşti, p. 154.
 11. Cohen Élie, 1990. Analyse financiere, 2 Edition, Economica Publishing, Paris, p. 304.
 12. Colasse Bernard, 1993. Le gestion financiere de l`entreprise, PUF, Paris, p. 54.
 13. Comisia Europeană, 2008. Ghid Naţional pentru Analiza cost beneficiu a proiectelor finanţate din instrumente structurale, p. 5.
 14. Dezvoltarea Capacităţii de Analiză Cost - Beneficiu, 2012. Studiu privind ratele interne de rentabilitate, Proiect co-finanţat de FDER prin POAT 2007-2013, p. 8.
 15. Dicţionarul de economie online, www.dictionar-economic.contabilitateafirmei.ro.
 16. Dragotă Mihaela, 2006. Decizia de investire pe piaţa de capital. Criterii de selecţie bazate pe politica de finanţare. Guvernanţă corporativă. Factori determinanţi ai structurii capitalului, ASE Publishing, Bucureşti, p. 36.
 17. Dumitraşcu Arabela, Dumitraşcu Vladim, 2003. Managementul performanţelor financiare. Concepte. Modele. Instrumente, Univeritară Publishing, Bucureşti, p. 11.
 18. Ghid de aplicare – Calitatea energiei electrice, 2014. Analiza investiţiilor pentru soluţii PQ, Copper Publishing, p. 6.
 19. Hada Teodor, 1999. Finanţele agenţilor economici din România, Intelcredo Publishing, Deva, p. 176.
 20. Hada Teodor, 2004. Finanţarea agenţilor economici din România, Risoprint Publishing, Cluj Napoca, p. 7.
 21. Hoanţă Nicolaie, 2003. Finanţele firmei, Economică Publishing, Bucureşti, p. 306.
 22. Jianu Iulia, 2007. Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii. O abordare din prisma Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, CECCAR Publishing, Bucureşti, pp.12 – 24.
 23. Juhász Lajos, 2011. Net present value versus internal rate of return, Recent issues in economic development, Vol. 4, No. 1, p. 46.
 24. Levente Katona, 2003. Performanţa creditării şi dezvoltarea locală, Expert Publishing, Bucureşti, pp. 76-83.
 25. Lutz Jack, 2011. Forest Research Notes, IRR vs. NPV, Vol. 8, No. 1, p. 2.
 26. Mandou Cyrille, Aytac Beysül, 2008. Comptabilité générale de l'entreprise: Instruments et procédures, Second Edition, Boeck & Larcier,
 27. Marić Branislav, Kamberović Bato, Radlovački Vladan, Delić Milan, Zubanov Violeta, 2011. Observing the dependence between dynamic indicators of investment profitability - Relative net present value and internal rate of return, African Journal of Business Management, Vol. 5(26), 10332.
 28. Molico Tatiana, 2004. Forfetarea, o varianţă a instrumentelor de finanţare a exportului, Contabilitate, Expertiză şi Auditul Afacerilor Journal, No. 9, pp. 56-61.
 29. Nicoleta Bărbuţă-Mişu, 2009. Finanţele întreprinderii, Didactică şi pedagogică Publishing, p. 102.
 30. Petcu Monica, 2004. Rata rentabilităţii economice – indicator al performanţelor alocării capitalului, Tribuna economică Journal, No. 37, p. 33.
 31. Petty William, Keown Arthur, 1993. Basic Financial Management, Prentice Hall International Inc., New Jersey, p. 646.
 32. Pike Richard, Neale Bill, 2006. Corporate Finance and Investment Decision and Strategies, 5th Edition, Prentice Hall, p. 380.
 33. Pollitt Christopher, Bouckaert Geert, 2000. Public management reform: An international comparison. Oxford, UK: Oxford University Press.
 34. Roux Daniel, 1983, Analyse economique de l`entreprise, Bordas, Paris, p. 219.
 35. Rozar Tim, 2008. Calculation of Generalized IRR in Excel, CompAct, Issue 27, p. 18.
 36. Sandu Gheorghe, 2000. Formarea capitalului firmelor private, Economică Publishing, Bucureşti, p. 149.
 37. Simtion Daniela, 2016. Self-financing capacity and taxation influence on firm profitability, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 16, Issue 1, p.
 38. Stancu Ion, 2007. Finanţe, 4th edition, Economică Publishing, Bucureşti, p. 728.
 39. Toma Mihai, Alexandru Felicia, 1998. Finanţe şi gestiune financiară a întreprinderii, Economică Publishing, Bucureşti, p. 162.
 40. Vintilă Georgeta, 1998. Cuantificarea performanţelor activităţii întreprinderii, Finanţe, credit, contabilitate, Ministerul Finanţelor Publishing, Nr. 5, p. 31.
 41. Vintilă Georgeta, 2004. Gestiunea financiară a întreprinderii, Didactică şi Pedagogică Publishing, Bucureşti, p. 191.
 42. Website - Expertiză în evaluare, eval.ro, Rata internă a rentabilităţii Item, accessed on 06.04.2019.
 43. Website - Finanţare.ro, www.finanţare.ro, Ghid pentru finanţare Item, accessed on 05.04.2019.
 44. Website - Regio. Programul Operaţional Regional, inforegio.ro, Ghidul solicitantului–condiţii specifice de accesare a fondurilor Item, Annex 1.5 – Planul de afaceri, , accessed on 06.04.2019.
 45. Website - Support office.com, www.suport.office.com, IIR (IIR function) Item, accessed on 04.04.2019.
 46. Website - The Engineering ToolBox, www.engineeringtoolbox.com, Internal Rate of Return-IIR Item, accessed on 04.04.2019.