Instructions for aurhors

Lucrările trebuie scrise în limba engleză.

Fişierele vor fi de tip Microsoft Word, RTF, sau OpenOffice.org Writer.

Lucrările trebuie trimise Colegiului Editorial ca ataşament al unui mesaj electronic la adresa de email: revista_oeconomica@uab.ro. Numele fişierului trebuie să includă numele şi prenumele primului autor (de ex. Popescu_mihai)

Lucrarea trebuie să respecte următorul format:

Dimensiunea articolului: minimum 6 pagini, maximum 15 pagini.

Structura articolului

Vor fi acceptate articole în care se vor descrie rezultate noi şi confirmate şi în cadrul cărora metodologia trebuie să fie suficient de detaliată pentru ca să se poată verifica aceste rezultate.

Titlul articolului trebuie să fie clar şi să ofere o idee de ansamblu asupra cercetării.

Articolul va fi precedat de un abstract (în limba engleză) în care se vor menţiona obiectivele cercetării, abordarea metodologică şi principalele rezultate.

După abstract vor fi incluse 3-5 cuvinte cheie.

Lucrarea va trebui să precizeze cel puţin un cod JEL corespunzător. Codurile disponibile pot fi accesate la adresa: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php

Articolul va avea o introducere care va preciza obiectivele lucrării şi relevanţa cercetării.

Articolul va trebui să conţină secţiuni distincte care să trateze, cel puţin, următoarea problematică:

· să realizeze o trecere în revistă a principalelor lucrări care au abordat subiectul articolului;

· să explice metodologia cercetării, astfel încât să permită verificarea modelelor, experimentelor, etc.;

· să explice rezultatele cu claritate şi precizie, să discute rezultatele obţinute prin referire la rezultatele cercetărilor anterioare;

· să formuleze concluzii care să sintetizeze rezultatele cercetării, să explice contribuţiile personale ale autorilor la cunoaşterea din domeniu, să se facă consideraţii privind aplicabilitatea şi eventualele direcţii de cercetare viitoare.

Mulţumirile (Acknowledgements) vor fi realizate într-o secţiune separată la sfârşitul articolului, înaintea bibliografiei. Referinţele bibliografice trebuie să fie adecvate.

Cerinţele complete de formatare le puteţi descărca de aici.

Copyright

Trimiterea manuscrisului presupune ca acesta să nu fi fost publicat anterior sau trimis în prezent spre publicare către o altă revistă. După acceptarea spre publicare, autorii vor trebui să transfere drepturile de autor editorului revistei.